Hypotheek advieskosten, belasting en BTW

maandag, 23 februari 2009

Hypotheek advieskosten aftrekbaar
De bemiddelingskosten en hypotheek advieskosten bij het sluiten van een hypotheek zijn volgens de wet aftrekbaar. Meestal gaat het dan om de afsluitprovisie. Het kan ook zo zijn dat u een losse factuur bemiddelingskosten ontvangt en geen afsluitprovisie betaalt. In 2007 is goedgekeurd dat deze bemiddelingskosten hypotheekadvies ook aftrekbaar zijn, mits de hypotheek ook daadwerkelijk wordt gesloten én alleen voorzover de adviezen betrekking hebben op die hypotheeklening.

Hieruit is op te maken dat bemiddelingskosten voor een 'losse' verzekering (pensioenverzekering, risicoverzekering) die geen onlosmakelijk verband heeft met de hypotheek, niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Aftrek bemiddelingskosten en hypotheek advieskosten gemaximeerd
Bestaan de bemiddelingskosten uit afsluitprovisie, dan is de maximale aftrekbaarheid van deze hypotheek bemiddelingskosten gesteld op 3.630 per belastingplichtige of maximaal 1,5% van de hypotheeksom.
Bestaan de bemiddelingskosten uit hypotheekadvies kosten, dan is de maximale aftrek van deze hypotheek bemiddelingskosten het volledige bedrag van deze bemiddelingskosten. Dit mits de belastingplichtige op verzoek van de fiscus volledig aannemelijk kan maken dat de bemiddelingskosten redelijk zijn en betrekking hebben op een Eigen Woning Schuld.

Hypotheek advieskosten al of niet met BTW ?
Of bemiddelingskosten of hypotheekadvies kosten onderhavig zijn aan BTW, hangt af van de omstandigheden.

Basisregeling hypotheek advieskosten en BTW
Vrijgesteld van BTW zijn die werkzaamheden, die onder het begrip 'bemiddeling van verzekering of hypotheek' kunnen worden gevat. Aangevuld met bemiddelingskosten voor daauit voortkomende reguliere werkzaamheden. Denk hierbij aan daadwerkelijke kosten voor de bemiddeling of de intentie hebben tot het overgaan in bemiddelen van hypotheken, schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

Bemiddelingskosten bij hypotheekadvies én afsluiten hypotheek: vrij van BTW
Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, hypotheek wordt afgesloten bij deze hypotheekadviseur, hypotheekadviseur stuurt factuur bemiddelingskosten, géén BTW toevoeging op de bemiddelingsnota.

Bemiddelingskosten bij hypotheekadvies en niet afsluiten hypotheek bij bemiddelaar: vrij van BTW
Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, hypotheek wordt niet bij déze hypotheekadviseur afgesloten maar bij een andere adviseur, hypotheekadviseur stuurt factuur bemiddelingskosten hypotheekadvies, fiscus vindt dan dat de intentie er was om tot bemiddeling te komen, regime basisregel mag worden gevolgd, géén BTW toevoeging op de bemiddelingsnota.

Bemiddelingskosten die slechts als advieskosten zijn aan te merken: niet vrij van BTW
Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, er is geen behoefte aan bemiddeling (tot stand komen nieuwe hypotheek), hypotheekadviseur stuurt adviesnota, geen recht op vrijstelling BTW op de nota.


U kunt uiteraard altijd op voorhand contact opnemen met u belastinginspecteur. Bovenstaande tekst is opgemaakt met de kennis ten tijd van publicatie en kan gewijzigd zijn. U kunt ook surfen naar www.belastingdienst.nl.

« Terug naar nieuwsoverzicht